Møteplass for nettverksbygging, informasjon og meiningsutveksling.


Bremanger Næringsråd


Kontakt:
Bremanger Næringsråd
Postboks 104
6721  Svelgen
Org.nr: 918903240

E.post : post@naringsraadet.no
Tlf sekretær, Marcel Meijer : 90951349

Styre : May Britt Bratseth (leiar), Tonny Grotle, Roger Mulelid, Gabriel Ossenkamp, Jonny Bakke og Stig Bakke.

Næringsrådet på facebook